Usikker klimagevinst av granplanting i vest

Av:
Kronikk
Id:
Desember 2022
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

En sammenligning av plantet granskog og naturlig bjørkeskog på Vestlandet viser at spørsmålet om hvorvidt treprodukter erstatter mer CO2-intensive produkter er avgjørende for den samlede klimaeffekten.