Stiene våre må klimasikres

Av:
Kronikk
Id:
Juli 2022
Utgjevar:
Dagsavisen
Tidsskrift:
dagsavsien.no/debatt

En av partnerne i prosjektet DNT har skrevet en kronikk om behovet for klimatilpasning i arbeidet med friluftsliv med grunnlag blant annet med erfaringene fra CLIMTOUR