Rapport
Id:
2013-2

Sogndal Fotball skal kunne kommunisere med breie lag av folket. Alt frå spelarar og foreldre i aldersfastlagde klassar, via supporterar frå alle delar av samfunnet og landet, forretningskontaktar i form av sponsorar, til andre samarbeidspartnarar i næringslivet og i offentleg sektor. Det krev ein kommunikasjon tilpassa segmentet ein vender seg til.

Sogndal Fotball har gått frå over 30 ulike databasar for handtering av informasjon, til ei god handfull system for lagring av data, men med ei rekkje applikasjonar rundt for å handtere ulike kommunikasjonsformer og ulike funksjonar. Import og eksport av data har blitt enkelt i løpet av dei fire åra prosjektet har vore i gang. Då er det blitt enklare å ta i bruk dei beste verktøya for segmentert kommunikasjon. Og det å kombinere ulike nisjeløysingar, som er gode på eitt område, har vist seg betre enn å satse på ei totalløysing som ikkje er best på noko.

Prosessen har gitt dyrekjøpte erfaringar, men CRM (Customer Relationship Management) har likevel vore ei god investering for å utvikle organisasjonen og heve nivået i klubben. I Norsk Toppfotball (NTF)  vert Sogndal Fotball framheva som ein av pionerane og dei som er flinkast i klassen når det kjem til handtering av kundedata og kommunikasjon mot segmenterte grupper. Sjølv om vegen via CRM-systemet Green 4 Solutions kan synast å ha vore ein omveg, ser vi at det på lang sikt har vore viktig for ei betre forståing for god kundehandtering.

Sogndal Fotball ser resultat av innsatsen på botnlinja, dette kan eksemplifiserast med at klubben har hatt ein oppgang i publikum på 15% (2012), medan dei fleste andre tippeligaklubbar har hatt ein nedgang i publikum. Klubben ser særleg at satsinga på familiesegmentet har vore gunstig. Og kvar fredag vert set sendt ut nyheitsbrev til om lag 7500 mottakarar, noko som er det femte høgste talet av dei 32 NTF-klubbane. Når ein tek omsyn til Sogndal sin storleik, blir dette endå meir imponerande.