Snakk mindre om klimaendringer og mer om samfunnsendringer

Podcast
Id:
August 2023
Utgjevar:
Naturviterne
Tidsskrift:
Naturviternytt

I denne podkasten snakker vi med Carlo Aall, som er klimaforsker ved Vestlandsforsking. Han mener at både klimaforskere, politikere og media må erkjenne at det kan bli for enkelt å legge skylden på klimaendringer alene hver gang det oppstår en naturkatastrofe.