Skatten frå den brune avfallsdunken

Kronikk
Id:
Desember 2021
Utgjevar:
sognavis.no

Kva du kan gjere for klimaet, i tillegg til å fly mindre? Ta deg tid til å kaste leverpostei og emballasje kvar for seg – uansett kor ekkelt det er.