Sammenhengen mellom samfunnsplanlegging og klimarisiko

Foredrag
Id:
November 2023

På "Plan- og byggesakskonferansen 2023" arrangert i Stavanger av Rogaland fylkeskommune og Statsforvalter Rogalandholdt Carlo Aall et innlegg om sammenhengen mellom samfunnsplanlegging og klimarisiko.