Redningsaksjonar Nigardsbreen 2004-2017

Foredrag
Id:
20.09.2018

Møte arrangert av Luster kommune som samla m.a. Statens naturoppsyn, politimeistar og dei kommersielle aktørane Brevegen, Visit Sognefjord og Breførarlaget.

Sjå presentasjon: