Oslos klimastrategi har tunnelsyn

Kronikk
Id:
28.07.2020
Utgjevar:
Harvest Magazine
Tidsskrift:
Harvest Magazine, Pan

Måten lokale klimaregnskap settes opp påvirker kommunens valg av innsatsområder og tiltak for å redusere klimagassutslipp. Tradisjonelle klimagassregnskap er avgrenset til utslipp som fysisk skjer innenfor kommunegrensene, og omfatter dermed i hovedsak utslipp knyttet til lokal næringsvirksomhet, lokal bilkjøring og oppvarming av bygninger. Artikkelen peker på viktigheten av også å regnskap ut fra utslipp som skjuler seg bak lokalt forbruk. Hvis ikke så vil utslipp knyttet til våre flyreiser, hva slags mat vi spiser og hvor store boliger vi bygger lett slippe unna klimatiltak.