Nyttige diskusjoner over spillebrettet

Av:
Artikkel
Id:
Jan 21
Utgjevar:
CICERO

Brukere av Klimaspillet synes det er både lærerikt og artig. Deltakerne kjenner igjen hverdagssituasjoner og får utfordret hverandre.