Nordmenns friluftsliv og naturopplevelser. Et faktagrunnlag fra en panelstudie av langtidsendringer 1986-1999

Rapport
Id:
2000-7

Rapporten presenterer hovedresultat fra en landsomfattende intervjuundersøkelse om nordmenns friluftsliv. Formålet er å bidra til faktabasert kunnskap om endringer i friluftsatferd og hvordan ulike former for fritidskapital har utviklet seg fra 1986 til1999. Det er også sett på endringer i løpet av de siste 25 årene  (1974 -1999), og hvordan befolkningen har begynt å ta nye former for utendørs rekreasjon i bruk.

rapport-7-00.pdf (223.45 KB)