Friluftstrendar 1986-1999

Hovudformålet med prosjektet er å utarbeide eit faktagrunnlag om fritidslivet til nordmenn som MD kan bruke i arbeidet med ei Stortingsmelding om friluftsliv. Prosjektet fokuserer på langsiktige endringar og stabilitet i friluftsåtferd og tilgang til fritidskapital, og er ein bieffekt av forskingsprosjektet om "Trender i nordmenns ferievaner" finansiert av Norges forskningsråd.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Miljøverndepartementet
Prosjektnummer:
2180
Prosjektleiar: