Naturskadehendingar – korleis brukar vi tidlegere hendingar til å planlegge for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Foredrag
Id:
27.03.2014

Presentasjon av Carlo Aall på konferansen «Klimatilpasning i kommuneplanleggingen, hvordan gjøres det i praksis?» arrangert av DSB og KS i Oslo 27. mars.