Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Foredrag Bergen 2014

Foredrag
Id:
Oktober 2014

Presentasjon på «Plankonferansen 2014: Klima i areal- og transportplanlegging - frå ord til handling» arrangert av Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune, Bergen 28-29 oktober 2014