Når miljømål møter den kommunale virkeligheten. Erfaringer fra prosjektet Kommunal miljørevisjon

Av:
Bok
Id:
1994
Utgjevar:
Kommuneforlaget

Dette er en del av sluttrapporten fra prosjektet Kommunal miljørevisjon. Formålet med rapporten er både å presentere et nytt kommunalt verktøy for vurdering av eget miljøarbeid – miljørevisjon – og å formidle erfaringer fra prosjektet. Målgruppen for rapporten er den politiske og administrative ansvarlige for kommunens overordnede miljøvernarbeid.