Næringsretta IT-utdanning i Sogn og Fjordane - Rapport frå mobiliseringsprosjekt