Næringsmessige konsekvenser av vern av naturvernområder

Rapport
Id:
2002-5

Rapporten gir oversikt over dagens kunnskaper om positive og negative konsekvenser som vern etter naturvernloven kan ha for berørte okalsamfunn/region og ulike typer av næringsvirksomhet i Norge. Kunnskapsoversikten baserer seg på først og fremst på norske forskningsarbeider og utredninger, men også relevante utenlandske undersøkelser. Et av formålene er å identifisere kunnskapshull og vurdere aktuelle oppgaver i kommende FoU-arbeide.

rapport5-02.pdf (312.91 KB)