Foredrag
Id:
13.03.2014

Presentasjon for Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 13. mars 2013.

Presentasjonen byggjer på dr.gradsavhandlinga til Eivind Brendehaug "Mobilisering, makt og endring. Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde".