Rapport
Id:
September 2013

Ein studie av deltaking i verneplanprosessen for oppretting av Breheimen nasjonalpark med tilgrensande verneområde. Thesis for the degree of Philosophiae Doctor


Trondheim, September 2013
Norwegian University of Science and Technology
Faculty of Social Sciences and Technology Management
Department of Industrial Economics and
Technology Management