Mobile boenheters klimagassutslipp - En gjennomgang av matarialvalg, bygging, transport og bruksfasen av NCL 20

Rapport
Id:
Juni 2020

Rapporten går gjennom klimagassutslipp fra å bygge og bruke mindre boenheter som kan plasseres i naturen. Prosjektet Mobile Moods er et idelab-prosjekt med støtte fra forskningsrådet. Målet er å utvikle helhetlig konsept for mobile boenheter som kan plasseres i unike naturomgivelser og historiske miljø. Byggene skal være miljømessige bærekraftige og ha høy estetisk/arkitektonisk og teknisk kvalitet, tilpasset kravstore brukergrupper. Miljøvurderinga har sett spesifikt på boenheten NCL 20, og har tatt for seg klimagassutslippet fra å bygge og bruke enheten inkludert transporten fra Kina til Norge og forflyttinger av NCL 20 mellom lokasjoner innad i Norge.