Miljøstrategier for små- og mellomstore bedrifter i distriktene. Sluttrapport for prosjektet "Miljøstrategier i distrikts-SMB"

Rapport
Id:
2000-16

 

 

I prosjektet Miljøstrategier i distrikts-SMB er det gjort en analyse av miljøutfordringer for de to bedriftene Ryfoss Betong AS og Eineteig Transport. Den faglige forankringen er knyttet til industriell økologi og de omstillingskrav dette innebærer for små og mellomstore bedrifter i distriktene. Analysen av miljøutfordringene har gitt bedriftene grunnlag for utvikling av miljøstrategier. Prosjektet har vært finansiert av Statens
nærings- og distriktsutviklingsfond og pågått i perioden 1997-2000.

 

rapport-16-00.pdf (447.39 KB)