Miljøstrategier i distrikts-SMB

Prosjektet gir innspill til utvikling av miljøstrategier i de to bedriftene Ryfoss Beton AS og Eineteig Transport. For Eineteig Transport vil de strategiske innspillene være orientert omkring bruken av biodiesel som et alternativt drivstoff for kjøretøyene i bedriften. Barrierer i forhold til bruk av biodiesel, og muligheter for å overkomme hindringene vil bli synliggjort. Spesiell vekt blir lagt på problemer forbundet med bruk av biodiesel under kalde vinterforhold. For Ryfoss Betong vil det bli gjort kunnskapsorienerte aktiviteter i form av identifisering av krav til miljømerket betong. Tilsetningsstoffer i betong står i denne sammenheng sentralt, og en kartlegging av miljømessige aspekter ved produksjon og bruk av slike stoffer vil bli gjort. Alternative råmaterialer som f.eks. gjenvunnet betong vil bli vurdert miljømessig.
Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
SND Sogn og Fjordane
Prosjektnummer:
2156
Prosjektleiar: