Miljøkonsekvenser av returtre-transport

Notat
Id:
2016-2

Denne studien har blitt gjennomført i november og desember 2016 på oppdrag fra SIMAS IKS, og har blitt oppdatert 12 januar 2017. Studien har sammenlignet frakt av returtre med båt og lastebil, og spesifikt sett på hvilke CO2 utslipp det er for ulike transportvalg ved frakt av returtre.

Lastebiltransport foregår fra SIMAS IKS sitt anlegg i Festingdalen til Linköping, mens overgang til båt innebærer transport fra Kaupanger kai til Södertalje og Delfzijl. Denne studien viser at skipstransport til Södertalje medfører i gjennomsnitt en økning på 8 prosent i CO2 utslipp framfor å frakte tilsvarende mengde returtre med lastebil til Linköping. Dette skyldes hovedsakelig en mye lengre transportdistanse for skipstransporten på ca 1 000 km. Skip er klart mer effektivt som transportmiddel, men den lange distansen skipene går til Södertalje vil utligne dette.

Allikevel viser studien at de mest drivstoffeffektive skipene vil gi CO2 besparelser til Södertalje sammenlignet med å transportere returtre med lastebil til Linköping. Studien viser entydig at skipstransport til Delfzijl er å foretrekke framfor både skipstransport til Södertalje og veitransport til Linköping. Beregningene viser at skipstransport av returtre til Delfzijl i gjennomsnitt gir en reduksjon i CO2 utslipp på 26 prosent sammenlignet med lastebiltransport til Linköping.