Kva kan skje med ureina grunn når klimaet endrar seg?

Foredrag
Id:
Juni 2021

På Miljømedisinsk fagdag den 16. juni 2021, heldt Torunn Gauteplass Hønsi eit innlegg om kva som kan skje med ureina grunn når klimaet endrar seg