Korleis utvikle norsk reiseliv med større verdiskaping lokalt – samstundes som klimautsleppa tas ned globalt?

Foredrag
Id:
Mai 2019

Presentasjon og demonstrasjon av klima- og verdiskalpingsspelet SUSNORD under «Nasjonal Reiselivskonferanse for klima & verdiskaping", arrangert av Norsk fjellsenter og klimapark 2469 Lom, 9. -10. mai 2019