Kommunal miljørevisjon – etablering av prosjektene i kommunene

Av:
Notat
Id:
1994
Utgjevar:
Vestlandsforksing og Østfoldforskning

Prosjektet kommunal miljørevisjon har som hovedmål å utvikle rutiner for resultatvurdering innenfor arbeidsfeltet kommunalt miljøvern. Arbeidet vil omfatte utvikling og utprøving av plan- og styringssystem som viser miljøkonsekvenser av kommunale vedtak og kommunal virksomhet.

Denne rapporten oppsummerer første fase i prosjektet som er delt inn i tre faser.