Klimatilpassing og reiselivet i Norge

Foredrag
Id:
September 2022

Forskar Carlo Aall vart invitert til å presentere tankar omkring klimarisiko og norsk reiseliv for Regjeringa sitt reisemålsutval