Klimaskeptikerne har litt rett

Kronikk
Id:
August 2023
Utgjevar:
NRK
Tidsskrift:
NRK Ytring

I ei ytring på NRK tek Noradapt-leiar Carlo Aall utgangspunkt i debatten om skogbrannar og tørke i Sør-Europa denne sommaren og peiker på at nokre gonger er samfunnsendringar ein viktigare utløysande årsak enn klimaendringar.