Klimarekneskap for norsk reiseliv

Foredrag
Id:
Mai 2019

I presentasjonen presenterer Vestlandsforsking eit klimarekneskap og verdiskapingsrekneskap for norsk reiseliv, forstått som nordmenns feriering i inn- og utland og utlendingars feriering i Norge.