Klimaomstilling som "staurbæring" vil aldri lukkast!

Foredrag
Id:
April 2024

Carlo Aall holdt det avsluttende innlegget under årets klimaomstillingskonferanse der han reflekterte rundt hva som kreves for å skifte spor fra "vanlig" klimapolitikk til klimaomstilling. I innlegget tar Carlo bl.a. til orde for å ta opp igjen ideen fra diskusjonen i forkant av etablering av Miljøverndepartementet i 1972 om å etablere et overordna ressursdepartement; nå som et overordna omstillingsdepartement.