Klimakrisen krever mer naturvern

Av:
Kronikk
Id:
Mai 2023
Utgjevar:
Nationen

Carlo Aall har saman med Sigmund Hågvar (professor emeritus i natur- og miljøvern ved NMBU) skrive ein kronikk der dei lanserer ideen om å lage ein klimaverneplan for Norge.

Kronikken har tittelen “Klimakrisen krever mer naturvern” og blei publisert i Nationen 3. mai 2023.

Ved å gå frå dagens verneandel på 18 til ein verneandel på 50 prosent, kan vi ivareta fleire viktige omsyn: å auke bindinga av karbon, styrke samfunnet si evne til å tole klimaendringar og verne det vi har att av naturmangfald i Norge.