Klimakrisen, global oppvarming, skepsis og fremtiden

Podcast
Id:
Oktober 2023
Utgjevar:
en Moderne Media podcast
Tidsskrift:
Ganske Aktuelt med Kenneth Bergh

Klimakrisen, global oppvarming, skepsis og fremtiden, i Ganske aktuelt med Kenneth Bergh, 2.10.2023