Klimabarrierer på kommunalt nivå

Av:
Rapport
Id:
oktober 2012

Annegrete Bruvoll, Christian Grorud og Simen Pedersen (alle Vista Analyse) (2012): Klimabarrierer på kommunalt nivå