Kartlegging av giftbomber i eit endra klima

Foredrag
Id:
April 2022

På Klimaomstillingskonferansen den 27. april 2022 heldt Torunn Gauteplass Hønsi eit foredrag om kartlegging av giftbomber i eit endra klima.