Hvordan vær og klima påvirker reiselivs- og rekreasjonsatferd - en internasjonal kunnskapsoversikt

Rapport
Id:
2002-11

Klimaendringer vil høyst sannsynlig påvirke nordmenns reisevaner i inn og utland, og utenlandske turisters interesse for å besøke Norge. Effektene kan bli både positive og negative for reiselivsnæringen.

Denne rapporten gir oversikt over kunnskapsstatus internasjonalt om hvordan klimaendringer påvirker reiselivet generelt. Den bygger på gjennomgang av tilgjengelig faglitteratur og er utført på oppdrag av Norges Forskningsråd som en del av den kompetanseoppbyggingen som nå er satt i gang for å bedre kunne vurdere sosioøkonomiske effekter av endringer i klimaet.

rapport11-02.pdf (146.67 KB)