Hvordan kan norske reisemål bli bedre på klima? Tiltak og muligheter

Foredrag
Id:
05.06.2018

På samling for destinasjoner som arbeider for et bærekraftig reiseliv, arrangert av Innovasjon Norge på Prekestolhytta, beskriver Carlo Aall klimautfordringene som kommuner, enkeltbedrifter og reiselivsorganisasjoner kan jobbe med lokalt. Det feltet som kanskje så langt er dårligst utviklet er "klimakommunikasjon", der poenget er at reiselivet kan gå foran med et godt eksempel og så friste turistene til å ta med seg klimavennlige holdninger og vaner tilbake i hverdagen.