Hvordan kan Norge forberede seg på en verden stadig mer preget av klimaforandringer?

Foredrag
Id:
September 2022

Carlo Aall holdt et digitalt innlegg for Teknologirådet (lenke https://teknologiradet.no/) om klimaomstilling og hvordan kan Norge forberede seg på en verden stadig mer preget av klimaforandringer? Teknologirådet ønsker å engasjere seg sterkere i diskusjonen omkring teknologi, klimaarbeid, og scenarioer for samfunnsutvikling.