Håndbok i kommunal miljørevisjon - Hvordan tar man i bruk miljørevisjon i et kommunalt styringssystem

Av:
Bok
Id:
1996
Utgjevar:
Kommuneforlaget

Dette er sluttproduktet frå prosjektet Kommunal miljørevisjon som ble avsluttet i 1996. Prosjektet er gjennomført som en del av forsknings- og utviklingsprogrammet Kommunalteknisk effektivisering og miljøvennlig utvikling, under Norges forskningsråd.