Folkeforskning er viktig for klimatilpasningsarbeidet

Av:
Artikkel
Id:
Mai 2023
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

Vi kan alle bidra til at lokalsamfunnet vårt blir bedre rustet til å takle mer ekstremvær.