Foredrag
Id:
Nov 2019

Korleis vert den heilskaplege festivalopplevinga påverka av kommersielle og ikkje-kommersielle- element?

  • Fysiske element
  • Produkt/service
  • Sosiale element

(Cutler and Carmichael, 2010)

  • Korleis kan opplevingsdesign forbetre opplevinga av Førdefestivalen?
  • Strategisk Forskingsprogram for innovasjon og verdiskaping i Sogn og Fjordane