Evaluering av kurset «Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien» hausten 2018

Notat
Id:
Januar 2019

I samband med etableringa av eit bachelor-studium i informasjonsteknologi i Førde, skulle det også utviklast etter- og vidareutdanningskurs. Kurset «Bitcoin, blokkjedeteknologi og den digitale økonomien» vart utvikla i samarbeid med institutt for økonomi og administrasjon ved HVL Sogndal. Denne rapporten er ei evaluering etter første gjennomføring av kurset hausten 2018.

VF notat 4-2019 (455.39 KB)