Rapport
Id:
2006-6

Gult kort er et prøveprosjekt som er gjennomført i Flora kommune i perioden mellom september 2004 og desember 2005, gjennom et samarbeid mellom fastlegene ved Legegruppa SMS, Sunnfjord Medisinske Senter og NAV trygd Flora.

Vestlandsforsking har bidratt i evalueringen av prosjektet som er finansiert av FARVE, forsøksvirksomheten til arbeids og velferdsetaten. Hovedmålet med prosjektet var å prøve ut et nytt kommunikasjonsverktøy –Gult kort som siktet inn mot å stimulere til arbeidsplassdialog om muligheter. Spesielt var dette tilfellet i situasjoner der arbeidstaker hadde stor restarbeidsevne, men der sykemelding normalt ville være det eneste alternativet.

Evalueringen av Gult kort består av ulike analyser: kvantitative analyser rettet mot effekt av ulike funksjoner i systemet; kvalitative caseanalyser der enkeltstående tilfeller blir grundig fulgt, og over tid. Hovedspørsmålet i evalueringsarbeidet var å kartlegge i hvilken grad Gult kort er egnet til å redusere sykefraværet i arbeidslivet.

Denne rapporten dokumenterer og evaluerer Gult kort.