Er vi redde nok for klimaendringene?

Kronikk
Id:
Desember 2020
Utgjevar:
forskersonen.no

Hva om det å lage lokale klimasårbarhetsanalyser gjør at de virkelig store klimaproblemene blir borte, på veien fra det globale og abstrakte til det lokale og liksom konkrete?