Er norske kommuner klare for en farligere fremtid?

Av:
Artikkel
Id:
04 2019
Utgjevar:
Univeristetsforlaget
Tidsskrift:
Plan 04/19 (volum 51) s. 6-11

Klimaendringer vil gjøre norske kommuner mer utsatt for ekstrem­­vær­hendelser, men kommuner kan bli mer robuste ved strategiske klima­tilpasninger. Bruk av historiske naturskadedata kombinert med en analyse av robusthet vil være nyttig for beslutninger om hvor klima­tilpasningstiltak skal igangsettes og hva slags tiltak dette bør være.