Er Norge forberedt på tørkesommeren?

Av:
Kronikk
Id:
Juni 2023
Utgjevar:
Nationen
Tidsskrift:
nationen.no #motkultur

En rekke forskere knyttet til Noradapt kommenterer i denne kronikken den nylig fremlagte stortingsmeldingen om klimatilpasning.