Er demokratiet klimakrisens egentlige problem?

Podcast
Id:
September 2023
Utgjevar:
Aftenposten
Tidsskrift:
Dypdykk

Høyr Torbjørn Selseng sine kommentarar om klimakrisa og demokrati.