Ekstremvêr og klimaendringar

Foredrag
Id:
03.01.2011

Skadeforebygging og klimatilpassing med eksempel frå Bergen kommune. Funn frå forskingsprosjektet CIVILCLIM Presentasjon på konferansen ”Samfunnssikkerhet og nye trusselbilder” Universitetet i Stavanger, 3. januar 2011