Det hastar å verne oss mot eit klima i endring

Kronikk
Id:
Nov 2019
Utgjevar:
Forskning.no
Tidsskrift:
Forskersonen

Ei kraftig oppvakning må til om vi skal rekke å tilpasse samfunnet til klimaendringane før kostnadene med å la vere skyt til himmels. Klimatilpassingsteknologi og næringsutvikling må bli ein sjølvsagt del av innsatsen.