Rapport
Id:
rapport 2000-15

Vestlandsforsking har i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane sett på status for breiband i Sogn og Fjordane og føreslår i rapporten tiltak for å få ei samordna satsing knytt mot nasjonale satsingar på området.