Handlingsplan for breiband i Sogn og Fjordane

Utarbeiding av handlingsplan for breiband i fylket. Samarbeidsprosjekt med Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Startdato:
Sluttdato:
Finansiert av:
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektnummer:
5190
Prosjektleiar:
Seniorforskar
Prosjektmedarbeidarar:
Publikasjon(ar):