Berekraftig utvikling eller berre kraftig utvikling?

Foredrag
Id:
14.04.2016

Innlegg på seminaret «Er bærekraft forenelig med økonomisk vekst?» arrangert av Linjeforening for økonomi i Sogndal Sogndal, 13.4.2016